+ 381 31 512 833 office@unitrag.com

Vozni park

Siguran transport za siguran biznis

Unitrag vozni park

U svom voznom parku Unitrag poseduje preko 50 vučnih (Renault, Volvo, Mercedes) i 60 priključnih vozila: EURO 5 i Euro 6 emisijskog standarda. Svakih 5 godina se vrši modernizacija voznog parka, što Unitrag d.o.o. Užice čini konkurentnim na tržištu među prevoznicima.
Sprovodimo obuku i edukaciju vozača za energetski efikasnu vožnju. Svako vozilo je opremljeno sistemom za satelitsko praćenje iTrack GPS solutions i poseduje odgovarajuće sertifikate za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza roba, TIR sertifikate, CMR osiguranje robe.
Savremeni vozni park i dovoljan broj pojedinačnih i CEMT dozvola, omogućava sklapanje višegodišnjih ugovora, kojima se Unitrag obavezuje na pouzdanu i kvalitetnu saradnju.

iTRACK

i Track sistem

Našim klijentima omogućavamo kontinuirano praćenje realizacije transportne usluge. Za više informacija o ovoj usluzi, obratite se službi transporta i logistike.