+ 381 31 512 833 office@unitrag.com

Usluge

Više od stotinu klijenata ukazalo nam je poverenje.
Rezultat je obostrano zadovoljstvo!

U sprovođenju stalnih kontrola kvaliteta usluga, naš menadžment teži ostvarivanju ciljeva zadatih standardima ISO 9001 i ISO 14001.
Unitrag d.o.o. Užice ima stručan tim, koji broji više od 60 zaposlenih, posvećenih profesionalnom poslovanju, dostojnom imena i ugleda firme.
Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i poziciji na tržištu, ozbiljnom pristupu poslu i pouzdanosti u pružanju usluga, Unitrag predstavlja savremenu transportnu kompaniju.

Međunarodni transport

Unitrag d.o.o. Užice pruža usluge logistike i prevoza robe na domaćem tržištu, širom Evrope (Velika Britanija, Belgija, Holandija, Nemačka, Italija) i tržištu Ruske Federacije. Po zahtevima klijenata, organizujemo zbirni transport, prevoz od „vrata do  vrata“, kao i prevoz robe u temperaturnom režimu (-18C.. +18C)

Međunarodna špedicija

PJ Međunarodna špedicija, sa sedištem u Užicu obavlja špediterske usluge i sve poslove carinskog poslovanja, pretovar robe i njeno skladištenje. Jedinstveni dokument T1 omogućava našim klijentima efikasniju uslugu i ubrzava proces tranzita robe, bez dodatnog zadržavanja vozača na granici.